40 dagen van gebed

Wat is 40 dagen van gebed?

Vanaf 18 februari gaan we 40 dagen in waarin we als gemeente Gods aangezicht willen zoeken door middel van gebed.

Waarom?

Deze 40 dagen van gebed, zijn de 40 dagen voor Pasen. Een periode waarin we stil mogen staan bij de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan, op weg naar Golgatha.

40 dagen van gebed

Geschreven op 5 februari 2018

Vanaf 18 februari gaan we 40 dagen in waarin we als gemeente Gods aangezicht willen zoeken.
Omdat als wij bidden, God werkt.
Omdat als we al die uren in de gebedsruimte door gaan brengen, we geestelijk groeien.
Daarin ontdekken we wie God is en wie wij zijn in Hem.

Deze 40 dagen van gebed, zijn de 40 dagen voor Pasen. Een periode waarin we stil mogen staan bij de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan, op weg naar Golgatha. We mogen gedenken dat Hij voor ons heeft geleden, voor ons is gestorven, voor ons is opgestaan. We mogen met Hem bidden, want de Hebreeën schrijver zegt dat Jezus voor ons pleit en dat de Geest onophoudelijk voor ons bidt. We mogen in de intimiteit met Hem één worden in Zijn lijden, sterven en opstanding. We mogen met Hem waken, zoals Hij vroeg aan Zijn leerlingen: ‘Waak met Mij!’ Wat zou het bijzonder zijn als we als gemeente allemaal 1 uur per week nemen om samen met onze Heer te waken over Emmen en omgeving. De komende zondagen kun jij je inschrijven voor de 40 dagen van gebed.