Serve the City Emmen

Wat is Serve the City Emmen?

Serve the City is het diaconale werk van de VBE. Serve the City Emmen wil niet voorbijlopen aan de nood van mensen in onze omgeving. Door het organiseren van projecten en het koppelen van maatjes bieden we hulp aan mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Kijk op www.stcemmen.nl voor meer informatie over Serve the City Emmen of om je aan te melden voor één van de komende projectdagen.

Waarom?

Serve the City wil laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact op je medemens kan hebben. Gemotiveerd vanuit het geloof willen we uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben. Daarmee probeert Serve the City samenhang te creëren in de samenleving: iets doen voor een ander, zonder daar iets voor terug te vragen!

Dit project bevat nog geen berichten.