Bijzondere dienstonderdelen

Wij streven naar diensten die anderhalf uur duren, ongeacht de bijzondere onderdelen.

Avondmaal

Iedere eerste zondag, eens in de twee maanden, is er een avondmaalsdienst. Tijdens het avondmaal denken we eraan dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. (meer…)

Doop en toetrede

Iedere laatste zondag van de maand is er een doop- en toetrededienst. Mensen die geloven dat Jezus al hun zonden op zich heeft genomen, laten zich in een feestelijke dienst dopen. (meer…)

Opdragen van kinderen

Baby’s en jonge kinderen worden opgedragen aan Jezus. We bidden Gods bescherming voor hen en vragen om Zijn zegen. We vragen de vader van de baby om voor zijn kind te bidden. (meer…)

Uitzegenen

Sommige VBE-ers worden zendeling; ze gaan dan full-time werken aan de verspreiding van Gods Woord. Dat kan in Afrika zijn, maar ook in Nederland. (meer…)