Doop en toetrede

Iedere laatste zondag van de maand is er een doop- en toetrededienst. Mensen die geloven dat Jezus al hun zonden op zich heeft genomen, laten zich in een feestelijke dienst dopen. Mensen die lid willen worden van de VBE maar ergens anders gedoopt zijn, worden dan ingezegend in de gemeente. Tijdens de dienst vertellen de dopelingen en toetreders hun verhaal over hoe ze tot deze beslissing zijn gekomen.