Onze visie

Met de focus op jonge gezinnen, jongeren en kinderen ligt de gemiddelde leeftijd ongeveer op 30 jaar. Een groot gedeelte van de gemeente bestaat uit jongeren en kinderen. Veel van de mensen in de gemeente hebben de afgelopen tijd ontdekt welke rol Jezus kan spelen in hun leven. Gewone Emmenaren! We zijn een gemeente gericht op mensen. De zondagochtend is slechts een onderdeel van de hele gemeente. 

Wij willen:

  • houden van God
  • houden van elkaar
  • de wereld dienen

Dat doen we door

  • een spetterende zondagochtenddienst waarin we God aanbidden
  • in kleinere groepen doordeweeks samen te komen: we zorgen voor elkaar en leren hoe je het geloof praktisch kunt toepassen
  • allemaal een taak te hebben: iedereen draagt bij aan de bouw van een levendige kerk

Een gemeente zijn is dus meer dan op zondagmorgen een dienst organiseren. Wij zien de gemeente als een groep waarin je samen met veel vrienden God mag ontdekken. Naast de zondagmorgendiensten kennen we kringen. Een kleine groep van ongeveer tien personen waarin vriendschap en een gezamenlijke ontdekkingstocht naar God het belangrijkste zijn. In de kring zorg je voor elkaar en krijg je onderwijs. Veel VBE-ers bezoeken de diensten, nemen deel aan een kring en hebben een taak in de kerk om zo ook zelf een stukje van de kerk te bouwen.