Diensten

Elke zondag komen we samen om God te danken en te prijzen. Onze diensten zijn…

Godgericht

De diensten van de VBE draaien niet om muziek, de preek, de mensen op het podium of andere randzaken. De diensten zijn gericht op Koning Jezus. We willen Hem eren, bekend maken en centraal stellen. De diensten van de VBE ademen daarom Jezus uit. De liederen die we zingen zijn Godgericht en minder mensgericht.

Stoer

De VBE-diensten hebben een stoere uitstraling. De muziek, preek, het geluid en andere middelen zijn van hoge kwaliteit. In de diensten van de VBE durven we dingen te doen die andere kerken wellicht niet zouden durven.

Vol passie

De diensten van de VBE stralen passie uit voor Jezus, voor mensen en voor de wereld. Een samenkomst is niet lauw of ingekakt, de liefde spettert er vanaf. De diensten staan onder leiding van de Heilige Geest, die vuur en passie brengt. Iedereen die meewerkt aan de diensten weet zich geleid door de Geest.

Levens veranderend

De diensten van de VBE zijn levens veranderend. Dit begint al bij binnenkomst. Iedereen wordt warm welkom geheten. Men voelt zich snel thuis en ervaart zichzelf te mogen zijn en geen maskers te hoeven te dragen. In de dienst worden mensen geraakt in hun denken, emoties en ziel. Mensen maken keuzes en komen in beweging als ze Jezus volgen. Ze zien steeds meer aspecten van hun leven in het licht van Gods bedoeling, ontdekken zijn liefde en verlangen heilig te leven als Hij.

Flow

De diensten van de VBE verlopen in een flow. Verschillende zaken gaan vloeiend in elkaar over, zijn goed op elkaar afgestemd; een prachtig geheel. Dit betekent niet dat de diensten voorspelbaar zijn. Elke keer streven we naar verfrissing en staan we open voor verrassingen binnen het geheel.