Kringen

Een kring is een kleine groep mensen (8-12 personen) die regelmatig bij elkaar komt om God en elkaar beter te leren kennen.

Onze kringen zijn…

Een geestelijk thuis

De kringen van de VBE zijn een geestelijk thuis voor haar leden en vaste bezoekers. Er is een open sfeer, warmte en acceptatie. Je mag er zijn wie je bent. In de kring zien we naar elkaar om. Als er noden zijn, bidden we voor elkaar en ook praktisch helpen we elkaar.

Vreugdevol

De kringen van de VBE zijn vreugdevolle plekken. Mensen zijn gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Op de kring ontstaan vriendschappen en is er liefde over en weer. Dit bevordert vreugde in iemands leven. Door met elkaar een geestelijke reis af te leggen, komen de leden van de kring dichter bij God en dichter bij elkaar.

Opbouwend

De kringen van de VBE zijn plaatsen waar mensen geestelijk groeien. Met elkaar stellen ze ieder kringseizoen nieuwe doelen. De leden van de kring helpen elkaar in het volgen van Jezus. Dit alles wordt ondersteund door inspirerend materiaal met diverse thema’s, geënt op de Bijbel.