Missie

Missionair is de VBE op twee gebieden: hulp en zending. Hulp bieden we door ons Serve the City-programma. In de zending zijn we actief in meerdere landen en steunen we meerdere programma’s.

Onze missionaire activiteiten kenmerken zich door…

Liefde

Alle activiteiten op missionair gebied vanuit de VBE kenmerken zich door liefde. Mensen die geholpen of aangesproken worden, merken en ervaren dat ze geliefd zijn door de gemeenteleden van de VBE. Deze liefde is gericht op de ander, is geduldig en kwetst de ander niet. In onze missionaire activiteiten zetten we die fundamentele stap, niet omdat het moet, maar omdat we mensen liefhebben met de liefde van Christus.

Aanvaarding

Mensen die we ontmoeten door onze missionaire activiteiten, aanvaarden we zoals ze zijn. Te vaak is vanuit de kerk geoordeeld of veroordeeld, waardoor mensen een afkeer hebben gekregen van de kerk. In ons missionaire werk maken we geen onderscheid in ras, seksuele geaardheid, afkomst of andere zaken. We dienen mensen omdat ze kostbaar zijn in Gods ogen.

Vrijblijvendheid

Binnen het missionaire werk van de VBE dienen we op een vrijblijvende manier. We geven, zonder iets terug te vragen of te verlangen. We dienen, zonder geld te vragen of sociale druk uit te oefenen om een dienst van de VBE te bezoeken. Mensen zijn vrij om een keer bij de VBE te komen en zijn nergens toe verplicht.

Uitmuntendheid

Binnen het missionaire werk van de VBE streven we naar uitmuntendheid. We geven het beste van onszelf en halen het beste uit de omstandigheden en materialen om mensen te steunen. Daarin mogen ze onze liefde en volle inzet verwachten. Tegelijk beseffen en ervaren we dat we afhankelijk zijn van God, die ons ondersteunt en die werkelijk volmaakt is.