Zorg

Samen één gemeente zijn betekent dat we zorg dragen voor en omzien naar elkaar. Volgens het woordenboek is pastoraat de herderlijke zorg.Vrij vertaald kun je zeggen ‘de zorg voor de kudde’.

Team Kringen van de VBE kan je helpen met veel zaken in je leven:

  • Iedere veertien dagen komen de KRINGEN bij elkaar om te groeien in liefde tot God, tot elkaar en de buitenstaander. In de kringen zien we naar elkaar om en hebben aandacht voor elkaar.
  • Je kunt bij COUNSELING terecht als je het psychisch en emotioneel moeilijk hebt en/of als je bent vastgelopen in je leven. De mensen van Counseling willen naar je luisteren en je helpen bij het oplossen of hanteren van problemen en het vinden van antwoorden op vragen.
  • Wij zijn als kinderen van God verwikkeld in een strijd. Welke ‘wapens’ hebben we van God gekregen en hoe moeten we die hanteren? Hoe kan het dat de duivel soms toch terrein kan winnen in ons leven? Hoe kunnen we dit terrein terugwinnen, inruilen voor een leven met God? Het GEBEDSTEAM VOOR BEVRIJDING wil met je bidden voor deze bevrijding en je helpen om in vrijheid te leven.
  • De mensen van de NAZORG zitten tijdens de diensten achterin de zaal. Op hen kun je tijdens en na de dienst een beroep doen als je het moeilijk hebt of als je graag ergens over door wilt praten.
  • CELEBRATE RECOVERY is een Bijbels herstelprogramma dat eens per 14 dagen gegeven wordt. Tijdens dit programma leggen we een Bijbels fundament dat een positief effect heeft op je herstel. Voor meer informatie, zie www.cremmen.nl
  • Schoolgaande jeugd heeft soms ernstige problemen. Ervaring met het pastoraat aan volwassenen leert dat veel problemen ontstaan op jonge leeftijd. Problemen die in de kinder- en tienertijd ontstaan, worden door de jaren heen complexer en levensgroot. Het KINDER- EN TIENERPASTORAAT wil God al in een vroeg stadium betrekken bij de situatie en ondersteuning bieden in zorgelijke situaties.
  • Een keer per jaar is er een MARRIAGE COURSE of een PRE-MARRIAGE COURSE. Hierin staan we stil bij hoe mensen het huwelijk ingaan en hoe je je huwelijk levendig kunt houden.
  • De werkgroep WOMEN’S EMBRACE organiseert regelmatig bijeenkomsten voor en door vrouwen.
  • Eens per twee weken wordt er een gebedsmail rondgestuurd. In deze mail staan dank- en voorbedenpunten. Iedereen mag gebedspunten doorgeven aan het GEBEDSTEAM op: gebed@vbemmen.nl
  • Heb je (tijdelijk) hulp nodig in je huishouden? Heb je een (tuin)klus die je zelf niet kunt doen? Dan kun je een beroep doen op de WERKGROEP PRAKTISCHE ZORG.

Contact met één van de taak- of werkgroepen kan via Edith Kroeze: e.kroeze@vbemmen.nl, 0591-352124.

 

AANSTAANDE ZONDAG GEEN DIENST I.V.M. HET CORONA-VIRUS


klik hier voor meer informatie

 

De VBE/Stadskerk Emmen zal aankomende zondag GEEN diensten hebben.

Op basis van het advies van het RIVM en de overheid willen we als VBE/Stadskerk Emmen onze verantwoordelijkheid nemen en onze bezoekers de mogelijkheid geven om op een andere manier onze dienst te volgen.
We gaan daarom de komende tijd op zondag rond 10 uur een dienst uitzenden via een livestream.

Een link naar de live-stream kun je volgen op ons youtube-kanaal

Volg voor de laatste informatie onze website: https://www.stadskerkemmen.nl
en onze facebook-pagina.