Promision

Promision is het jongerenwerk van de VBE. Promision is voor alle
jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar. Het maakt niet uit of
je lid bent van de VBE of hoe vaak je in de kerk komt.
Centraal staan vriendschappen en relaties: met God, met jeugdleiders en met elkaar!

We ontmoeten elkaar wekelijks op zondagavond. Daarnaast is er de
mogelijkheid om samen dieper in Gods woord te duiken op de “Going
Deep” avonden. We hebben knallende Base diensten waarin we God
groot maken en een feestje mogen bouwen met elkaar. Ook gaan we
ieder jaar met z’n allen op “Promision Summercamp”.
Naast dit alles hebben we ook onze “Outreach” activiteiten. Jongeren
die mee gaan met een zendingsreis of een missie activiteit,  mogen
ontdekken wat het betekent om Gods liefde door te geven.
Jeugdavonden.

Iedere zondagavond komen ontmoeten we elkaar in verschillende
leeftijdsgroepen:
12+, 14+, 16+ en 18+
De avonden zijn erg afwisselend maar iedere groep heeft wel vaste
jeugdleiders die de avonden verzorgen.

“Vraag maar raak avond”
Op deze avonden komt de input vanuit de jongeren, zij komen met
vragen en thema’s. Geen studieavonden maar het “samen in gesprek
gaan” staat centraal. Op deze avonden worden soms ook externe
sprekers/ervaringsdeskundigen uitgenodigd.

“Open huis”
Deze avond is bij een van de jeugdleiders of gemeenteleden thuis. Ze
zijn laagdrempelig en bedoeld om elkaar beter te leren kennen op een
ontspannen, gezellige manier.

“Events”
Samen met alle jongeren of in je eigen leeftijdsgroep koken en eten.
Een Base dienst of een activiteit. Het kan heel divers en uiteen lopend
zijn van een filmavond tot een dropping. Ook deze activiteiten kunnen samen met heel Promision worden gedaan of in de
verschillende leeftijdsgroepen.

“Kring”
Tijdens deze avonden wordt het onderwijs verzorgt door de
jeugdleiders. Het kan zijn naar aanleiding van een thema of een
Bijbelgedeelte.

“Going deep”
Op een “Going deep” duiken we dieper de bijbel in. Deze avonden
zijn op woensdagavond en voor alle geïnteresseerden van 14 jaar en
ouder. Het bijbelgedeelte wat we behandelen en de precieze data staan
op het INFO blad en website van de VBE.

“Base”
Regelmatig worden er Base diensten georganiseerd. Op de Base
willen we met herkenbare muziek, aansprekende sprekers en krachtige
getuigenissen jongeren uit Emmen en omgeving in aanraking laten
komen met God en aanzetten tot een keuze voor Hem! De precieze
data staan op het INFO blad en op de website van de VBE.

“Algemeen”
De jeugdavonden, BASE en “Going deep” avonden worden gehouden
in het Hondsrugcollege (gebouw de Marke). Als er wijzigingen zijn
wordt dit op het INFO blad gezet.

AANSTAANDE ZONDAG GEEN DIENST I.V.M. HET CORONA-VIRUS


klik hier voor meer informatie

 

De VBE/Stadskerk Emmen zal aankomende zondag GEEN diensten hebben.

Op basis van het advies van het RIVM en de overheid willen we als VBE/Stadskerk Emmen onze verantwoordelijkheid nemen en onze bezoekers de mogelijkheid geven om op een andere manier onze dienst te volgen.
We gaan daarom de komende tijd op zondag rond 10 uur een dienst uitzenden via een livestream.

Een link naar de live-stream kun je volgen op ons youtube-kanaal

Volg voor de laatste informatie onze website: https://www.stadskerkemmen.nl
en onze facebook-pagina.